|  Zaloguj się
Tu jesteś   »   Forum   »   dolnośląskie   »   Powiat polkowicki   »   Przemków   »   Odwołujemy burmistrza


Ważna informacja  
Uwaga. Ta witryna internetowa i forum dyskusyjne zostaną wkrótce zamknięte.


Bardzo prosimy o rozpoczęcie nowych dyskusji na dotychczasowe tematy na stronach swoich miejscowości w serwisie

https://www.istrefa.com.


istrefa.com nie wymaga rejestracji ani logowania,
podobnie jak vcity i alegmina

istrefa.com jest superszybka i bardzo dobrze wyświetla się
także na tabletach i smartfonachUWAGA. MOŻLIWOŚĆ PISANIA I ODPOWIADANIA NA POSTY ZOSTAŁA WYŁĄCZONA. PROSIMY O PRZENIESIENIE SIĘ NA NOWY PORTAL:
www.istrefa.com
wybrać województwo, powiat, gminę i odnaleźć swoją miejscowość

Odwołujemy burmistrza
Ostani post 17-03-2015 19:41:50 do melonik. 3589 Odpowiedzi.
Do druku
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Sortuj:
Strona 75 z 180 << < 7374757677 > >>
Nie posiadasz uprawnień, aby odpowiedzieć.

Autor Wiadomości
youtube II
Posts:263067
youtube II

--
31-05-2012 21:07:07
*
koko
Posts:263067
koko

--
31-05-2012 22:27:32
*
jaki pewny siebie.coś cicho o 13 milionach a radni zaczynają przecierać oczy ze zdumienia jakiego gmina ma burmistrza.
http://www.youtube.com/watch?v=oUGG...re=related
Zwolennik
Posts:263067
Zwolennik

--
05-06-2012 15:01:11
*
Mamy najlepszego Burmistrza w powiecie jest dobrym menedżerem potrafi każdego półgłupka z rady zrobić w balona i proszę nie zarzucać nepotyzmu bo wszędzie jest rodzina tylko nazwiska inne Urząd Pracy Opieka społeczna i inne
Prekursor
Posts:263067
Prekursor

--
05-06-2012 16:03:06
*
Burmistrz to gigant.Szkoda tylko,że w zwalaniu odpowiedzialności na innych.Pierwszą była pani Skarbnik,potem radni.Została mu jeszcze pani dyrektor POK-u.Teraz z niej zrobi kozła ofiarnego i rozgłosi,że nie umie pozyskać funduszy na Dni Miodu i Wina.On oczywiście za nic nie odpowiada,interesuje go tylko 12.000[dwanaście tysięcy wypłaty].Ile razy wykorzystał swoje stanowisko i przekroczył swoje uprawnienia do załatwienia swoich interesów? Kiedy zrobi coś dla obywateli?JEŻELI ZDOLNOŚCI MU BRAKUJE TO NIECH Z KORYTA ZREZYGNUJE...
Reformator
Posts:263067
Reformator

--
05-06-2012 18:30:02
*
zapytajmy się p. burmistrza , kiedy wprowadzi nam nowy podatek - jego stać , a nas? http://www.sfora.biz/Polacy-zaplaca...wac-a44194
StefanZaporożec
Posts:263067
StefanZaporożec

--
07-06-2012 14:02:35
*
Jak to kiedy? Wtedy kiedy tylko pozwoli na to prawo, czy wy mogąc zarabiać więcej czekalibyście z upomnieniem się o dodatkowe pieniądze? To będą dodatkowe pieniądze do budżetu gminy i czy to nam się podoba czy nie to ten burmistrz, albo następny nie będzie miał wyjścia i będzie musiał po nie sięgnąć.
Prekursor
Posts:263067
Prekursor

--
07-06-2012 15:57:00
*
Czym różni się Przemków od Czeladzi?
http://www.youtube.com/watch?v=tvaQdJLN6vc
Reformator
Posts:263067
Reformator

--
11-06-2012 20:01:57
*
p. burmistrz zostaje , a my co? pełna akceptacja, jak tak to powodzenia!!!!!!!!!!
Zostały nam tylko dwa lata.
nocoż
Posts:263067
nocoż

--
11-06-2012 20:43:07
*
Oto jak nasza gmina chwali się, że wywala kolejne tysiące (10-15 tys.):
http://www.przemkow.pl/2012-06-06.html
Tytuł gmina Fair Play trzeba sobie kupić co roku - konkurs i audyt to ściema - dostaje każdy kto zapłaci.
Każdy zdrowy na umyśle inwestor o tym wie i wydając kasę nie będzie kierował się wiszącą na Urzędzie Miejskim zieloną tabliczką
rak
Posts:263067
rak

--
11-06-2012 21:13:09
*
Fragment protokołu z sesji rady miejskiej z 22 listopada 2011 r. w sprawie spółki turystycznej:

Skarbnik omówiła zmiany budżetu zawarte w projekcie uchwały. Radny Urbaniak zadał pytanie czy kolejna korekta budżetu jest konieczna, czy musi być wniesiony wkład do spółki. Zasugerował, że w obecnej sytuacji gmina ma inne potrzeby. Burmistrz odpowiedział, że zmiany w budżecie były omówione na Komisji Rozwoju Gospodarczego i są one konieczne. Budżet musi być zgodny z tym, co się aktualnie dzieje. Radny Mazurek zadał pytanie, dlaczego spółka ma otrzymać wkład w wysokości 20 000 zł i na co będą przeznaczone te środki. Burmistrz odpowiedział, że minimalny wkład wynosi 5 000 zł, jednak im wyższy kapitał tym lepiej. Poinformował, że przy wkładzie minimalnym, może zabraknąć spółce środków na rozpoczęcie działalności. Łącznie wkład do spółki wyniesie 30 000zł: 20 000zł w gotówce i 10 000zł jako wkład niepieniężny. Radny Mazurek podkreślił, że gmina nie miała ponosić kosztów związanych z działalnością spółki. Radna Krupska poinformowała, że na poprzedniej sesji głosowała za powstaniem spółki, ponieważ gmina miała nie ponosić kosztów jej działalności. Zasugerowała, aby z wniesieniem wkładu poczekać do momentu podjęcia działań. Burmistrz wyjaśnił, że spółka aby funkcjonować musi mieć środki. Kapitał 30 000zł nie jest wielką sumą. Poinformował, że radni do końca roku poznają więcej szczegółów dotyczących spółki. Wyjaśnił, że rok będzie trudny, wydatki są bardzo mocno okrojone, jednak okres wysiłku jest przejściowy, warto się go podjąć ze względu na rodzaj inwestycji. Radny Matuszak przypomniał, że za podjęciem uchwały w sprawie powstania spółki głosowali wszyscy radni obecni na sesji, zapytał czy znane są koszty utrzymania spółki w 2012 roku. Burmistrz zapewnił, że do końca roku radni poznają efekty rozmów z partnerami. Radny Piec zadał pytanie, czy zadania, które będzie realizować spółka nie może przejąć jednostka podległa gminie. Burmistrz odpowiedział, że to jest spółka celowa, będzie realizować zadania wskazane w uchwale. Powołanie zakładu budżetowego zwiększyłoby koszty. Gdy spółka zacznie funkcjonować nie będzie obciążać budżetu. Radny Janisio zwrócił się z prośbą do radnych, aby wyrazili zgodę na wniesienie wkładu na rzecz spółki. Jej powstanie pozwoli zagospodarować stawy. Inwestycja ta będzie służyć mieszkańcom. Radna Krupska przypomniała, że partnerami w spółce miały być gminy zrzeszone w ZGZM, zasugerowała aby koszty rozłożyć na wszystkie gminy. Poinformowała, że ma obawy, że do spółki nie dołączą inne podmioty. Burmistrz wyjaśnił, że gmina Przemków obecnie będzie mieć 100% udziałów. Radny Matuszak stwierdził, że w przedstawionym projekcie uchwały jest za wprowadzeniem zmian związanych z rozbudową oczyszczalni ścieków, jednak jest przeciwko przekazywaniu środków na rzecz spółki. Radny złożył wniosek, aby z projektu uchwały wycofać kwotę 20000zł na wniesienie wkładu do spółki. Radny Mazurek poinformował, że aby zarejestrować spółki niezbędne jest poniesienie kosztów w wysokości 5000zł. Radny złożył wniosek, aby kwotę zmniejszyć do 6000zł. Przewodniczący Rady wyjaśnił, że jeśli spółka nie będzie przynosić dochodów, będzie można ją rozwiązać. Radny Mazurek wycofał wniosek. Radny Matuszak wycofał wniosek. Za podjęciem uchwały głosowało 9 radnych, 2 było przeciw, 3 wstrzymało się od głosu. Rada podjęła uchwałę nr XV/73/11 w sprawie zmiany budżetu gminy Przemków na 2011 rok.
rak
Posts:263067
rak

--
11-06-2012 21:23:32
*
Świetlane wizje dot. spółki turystycznej na sesji 15 grudnia 2011:

Przewodniczący Rady poinformował, że na komisji radni złożyli wniosek, aby zmienić tytuł uchwały. Zaproponował, aby nagłówek uchwały otrzymał brzmienie: uchwała w sprawie kierunków działania Burmistrza Przemkowa dotyczącego Centrum Sportu i Rekreacji sp. z o.o. Radni przyjęli propozycję. Burmistrz wyjaśnił, że uchwała umożliwi mu podjęcie działań mających na celu zwiększenie kapitału spółki. Poinformował, że spółka obecnie posiada kapitał w kwocie 30 tys. zł, otrzyma jeszcze 13 mln zł. Wyjaśnił, że spółka wykupi majątek gminy na poziomie oszacowanym przez biegłych. Kwota ta umożliwi zmniejszenie zadłużenia gminy. Radny Urbaniak zadał pytanie skąd wynika kwota 13 mln zł. Pyta czy jest już ustalona kadra osobowa spółki. Burmistrz odpowiedział, że kwota wynika z programu, realizowanego w kwotach określonych przez RPO. W przypadku gdyby sąd nie rozpatrzył zarzutów gminy pozytywnie, gmina miałaby problem z dostępem do środków. Poinformował, że po podpisaniu umowy na kanalizację, gmina będzie zobowiązana do zwrotu dotacji na poziomie 3 100 000 zł, niezbędne będą również środki na dokończenie hali sportowej około 4 mln zł. Poinformował, że fundusz z którym prowadzone są negocjacje, wygrał postępowanie dot. obligacji. Oszczędności z tytułu zamiany kredytu na obligacje wyniosą ok. 1 mln zł. Wyjaśnił, że zadłużenie gminy w 2013 roku wyniesie 57%, w kolejnych latach będzie maleć. Radny Urbaniak ponowił pytanie dotyczące kadry spółki. Burmistrz odpowiedział, że rada nadzorcza została już powołana. Poinformował, że rada wybrała zarząd jednoosobowy. Poprosił o cierpliwość, zapewnił, że przedstawi radę nadzorczą oraz zarząd spółki po dokonaniu rejestracji. Za podjęciem uchwały głosowało 10 radnych, 1 był przeciw, 3 wstrzymało się od głosu. Rada podjęła uchwałę nr XVI/82/11 w sprawie kierunków działania Burmistrza Przemkowa dotyczącego Centrum Sportu i Rekreacji sp. z o.o.
rak
Posts:263067
rak

--
11-06-2012 21:47:45
*
Z koljnRadna Krupska zadała pytanie Prezesowi CSiR, jakie zadania obecnie realizuje spółka. Prezes CSiR odpowiedział, że spółka realizuje zadania, które zostały na nią nałożone uchwałą Rady Miejskiej. Poinformował, że została podpisana umowa dotycząca dofinansowania, obecnie spółka czeka na środki. Wyjaśnił, że opracowano obieg dokumentów oraz schemat finansowania, szersze zadnia spółka będzie wykonywać po dokapitalizowaniu spółki. Radna Kruspka zadała pytanie, czy może otrzymać na piśmie informacje dotyczące spółki: strategię i budżet spółki, zadania jakie będą realizowane, jakie zostały poniesione koszty. Prezes CSiR poinformował, że celem spółki jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie sportu i rekreacji. Poinformował, że szerszych wyjaśnień w sprawie spółki może udzielić na komisji. Radna Krupska zadała pytanie, co dzieje się z Termami. Prezes CSiR odpowiedział, że obecnie spółka poszukuje inwestora. Poinformował, że spółka posiada opracowany biznes plan na Termy. Radna Krupska zadała pytanie, czy biznes plan opracowany jest na całość działania spółki. Prezes CSiR odpowiedział, że biznes plan sporządzany jest na konkretne przedsięwzięcia. Radna Krupska poinformowała, że chce uzyskać informacje na temat działania spółki na piśmie. Zadała pytanie na jaki adres należy kierować pocztę. Prezes CSiR odpowiedział, że pocztę należy kierować do urzędu. Radny Matuszak przypomniał, że prosił radcę prawnego o ustosunkowanie się do trójstronnej umowy. Radca odpowiedział, że radny musi zwrócić się z tą sprawą do Burmistrza, aby ten zlecił mu wykonanie zadania. Radny Matuszak zadał pytanie, czy otrzyma taką opinię od radcy. Burmistrz odpowiedział, że nie wyklucza takiej możliwości. Radna Krupska zadała pytanie, czy z umowy trójstronnej została zdjęta klauzula poufności. Burmistrz odpowiedział, że nie. Radca prawny poinformował, że strony umowy mogą wprowadzić zapis w umowie, że nie będą publicznie okazywać treści dokumentu. Radny Janisio zaproponował, aby droga, która prowadzi z osiedla Huta na kąpielisko nazywała się Leśna Droga. Poinformował, że wędkarze oczyścili staw, jednak muł pozostał na poboczu, poprosił, aby to uprzątnąć. Prezes CSiR odpowiedział, że spółka poszukuje inwestora, który zajmie się tym terenem. Radny Matuszak przypomniał, że z funduszu inwestycyjnego miało wpłynąć ponad 10 mln zł, zadał pytanie, co dzieje się w tym temacie. Burmistrz odpowiedział, że umowa jest w trakcie realizacji. Radny Matuszak poinformował, że brak środków ma wpływ na realizowane zadania. Obawia się kolejnych kredytów.
rak
Posts:263067
rak

--
11-06-2012 21:56:55
*
No i możemy być spokojni - prezes zapewnił, że jego wynagrodzenie wypłacane jest ze środków własnych spółki - czyli na następną wypłatę musi już zapracować bo 20 tys. z gminy się skończyło:

Radna Krupska zadała pytanie, czy podjęto już decyzję o wykupie hali przez spółkę Centrum Sportu i Rekreacji. Prezes CSiR odpowiedział, że zadania spółka będzie wykonywać po dokapitalizowaniu spółki. Radna Krupska zadała pytanie z jakiego powodu opóźnia się dokapitalizowanie. Prezes CSiR odpowiedział, że umowa nie została jeszcze zrealizowana, poprosił jednak, aby w tej sprawie zwrócić się do Burmistrza o wyjaśnienie. Zaproponował, że może wziąć udział w komisji, aby udzielić informacji w sprawie spółki. Przewodniczący Rady zadał pytanie, czym obecnie zajmuje się spółka. Prezes CSiR odpowiedział, że opracowano obieg dokumentów, koncepcję zagospodarowania obiektu, szersze zadania spółka będzie wykonywać po dokapitalizowaniu spółki. Radny Matuszak zapytał, czy gmina nie posiadała wcześniej koncepcji zagospodarowania hali. Przewodniczący Rady przypomniał, że wcześniej halę miał przejąć Zespół Szkół,

Dyrektor miał nadzorować obiekt i miał swoją koncepcję zagospodarowania hali. Obecnie spółka powinna opracować swoją. Zadał pytanie, czy spółka przejmie boiska. Prezes CSIR odpowiedział, że obecnie nie jest to planowane. Radny Matuszak zadał pytanie, czy Prezes po podpisaniu umowy trójstronnej zapoznał się ze stanem budowlanym budynku. Prezes CSIR odpowiedział, że do momentu otrzymania obiektu, nie ma takiej możliwości. Przewodniczący Rady zapytał, z jakich środków prezes otrzymuje wynagrodzenie i czy kredytuje swoją działalność. Prezes CSiR odpowiedział, że wynagrodzenie otrzymuje ze środków własnych i nie kredytuje swojej działalności. Jeszcze raz zaproponował, że może wziąć udział w komisji, aby udzielić informacji w sprawie spółki
Przemkowianin
Posts:263067
Przemkowianin

--
11-06-2012 22:26:59
*
Teraz widzicie Przemkowianie jakie legalne interesy kręci burmistrz. Na wypłaty dla prezesa CSiR i rady nadzorczej już około trzy miesiące nie ma pieniędzy. Pewnie wezmą nowy kredyt albo tatuś synusiowi przekaże następne gminne pieniądze jak to zrobił wcześniej mimo zapewnień że nie będą wydawane gminne pieniądze
b
Posts:263067
b

--
12-06-2012 06:39:20
*
Brawo rak. Prosimy o więcej takich wiadomości. Niech się wszyscy dowiedzą jakiego mamy pseudo burmistrza. Widać że nie przekupieni radni nawet coś próbują działac
Leonid
Posts:263067
Leonid

--
12-06-2012 09:32:04
*
"do końca roku poznają więcej szczegółów dotyczących spółki" dobre, ściema jakich mało. Niestety albo nasi radni są tak łatwowierni, albo o co nie śmiem ich posądzać są ograniczeni umysłowo. To nie wiedzieli za czym jednomyślnie głosowali
Alf
Posts:263067
Alf

--
12-06-2012 15:59:08
*
Szykuje się po wielkim przeciąganiu .......wykonanie prawomocnego wyroku sądu tj. "eksmisji naszego nieudacznika" ! Ciekawe gdzie zamieszka ten nieboraczek? Może wyjedzie z Przemkowa i da nam odetchnąć zabierając ze sobą bigos ,który nam zgotował?
mapa
Posts:263067
mapa

--
12-06-2012 22:30:03
*
zamieszka w Polkowicach kierunek ulica Chocianowska w lewo na ulicę Rumiankową później chyba ulica Przemkowska tak czy inaczej jest zakochany w Przemkowie bo z Przemkowa przeniesie się na ulicę Przemkowską
sroka
Posts:263067
sroka

--
13-06-2012 20:00:37
*
No i teraz widzicie jak nas załatwił burmistrz.Dzięki radnym ( nie wszystkim) bierze sobie maksymalne wynagrodzenie, a jak sobie troszeczke wynagrodzenie obniżył to zastapił innymi nagrodami pieniężnymi i tak wyszedł na swoje np nagroda za narodowy spis powszechny. W ten sposób spokojnie sobie buduje domek w Polkowicach za nasze przemkowskie pieniądze. Radni ocknijcie się i nie udzielcie mu absolutorium. Pamietajcie że on odejdzie a wy tu zostaniecie
dran
Posts:263067
dran

--
13-06-2012 20:48:56
*

Strona 75 z 180 << < 7374757677 > >>
Nie posiadasz uprawnień, aby odpowiedzieć.

Poprzedni wątekPoprzedni wątek Następny wątekNastępny wątek