|  Zaloguj się
Tu jesteś   »   Forum   »   warmińsko-mazurskie   »   Powiat elbląski   »   Milejewo   »   Szukasz szkoleń dostosowanych do Twoich predyspozycji ?


Ważna informacja  
Uwaga. Ta witryna internetowa i forum dyskusyjne zostaną wkrótce zamknięte.


Bardzo prosimy o rozpoczęcie nowych dyskusji na dotychczasowe tematy na stronach swoich miejscowości w serwisie

https://www.istrefa.com.


istrefa.com nie wymaga rejestracji ani logowania,
podobnie jak vcity i alegmina

istrefa.com jest superszybka i bardzo dobrze wyświetla się
także na tabletach i smartfonachUWAGA. MOŻLIWOŚĆ PISANIA I ODPOWIADANIA NA POSTY ZOSTAŁA WYŁĄCZONA. PROSIMY O PRZENIESIENIE SIĘ NA NOWY PORTAL:
www.istrefa.com
wybrać województwo, powiat, gminę i odnaleźć swoją miejscowość

Szukasz szkoleń dostosowanych do Twoich predyspozycji ?
Ostani post 12-12-2017 14:32:56 Biuro Projektu. 0 Odpowiedzi.
Do druku
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sortuj:
Nie posiadasz uprawnień, aby odpowiedzieć.

Autor Wiadomości
Biuro Projektu
Posts:263067
Biuro Projektu

--
1 12-12-2017 14:32:56

  Firma Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr Sp. z o. o. zaprasza osoby pozostające bez pracy z województwa warmińsko-mazurskiego
  do udziału w projekcie:
  „Aktywność zawodowa kluczem do sukcesu!”
  nr projektu: RPWM.10.02.00-28-0039/17
  Celem projektu jest wyższa aktywność zawodowa oraz zwiększona zdolność do zatrudnienia u 72 osób należących do grupy docelowej osiągnięta przez realizację kompleksowego wsparcia: identyfikacji potrzeb oraz opracowania IPD, pośrednictwa pracy, warsztatów aktywnego poszukiwania pracy, szkoleń zawodowych i ICT oraz stażu zawodowego od 10.2017 r. do 06.2018 r. prowadzącą do podjęcia zatrudnienia (efektywność zatrudnieniowa).
  Projekt skierowany jest do osób spełniających łącznie poniższe warunki:
  - ukończony 30. rok życia,
  - status osoby bezrobotnej (zarejestrowanej / niezarejestrowanej w Urzędzie Pracy) lub biernej zawodowo,
  - zamieszkiwanie w woj. warmińsko-mazurskim, na terenie subregionu elbląskiego, na obszarze wiejskim (powiaty: braniewski, działdowski, elbląski, iławski, nowomiejski, ostródzki; m. Elbląg) w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
  Dodatkowo, osoby te muszą kwalifikować się co najmniej do jednej z poniższych grup:
  - osoby długotrwale bezrobotne,
  - osoby z niepełnosprawnościami,
  - osoby powyżej 50 r.ż.,
  - kobiety,
  - osoby o niskich kwalifikacjach.
  W ramach projektu oferujemy bezpłatne wsparcie:
  1. Identyfikacja potrzeb oraz opracowanie / aktualizacja IPD.
  2. Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy.
  3. Szkolenia zawodowe i szkolenia ICT, zakończone egzaminami certyfikującymi.
  4. Staż zawodowy.
  5. Pośrednictwo pracy.
  Zapewniamy:
   profesjonalną kadrę trenerską, wsparcie doradców zawodowych i pośredników pracy,
   materiały szkoleniowe,
   certyfikowane szkolenia zawodowe,
   stypendia szkoleniowe i stażowe,
   zwrot kosztów dojazdu,
   catering.
  Okres realizacji: 01.10.2017 r. – 30.06.2018 r.
  Wartość projektu: 899 732,40 PLN
  Kwota dofinansowania ze środków europejskich: 764 823,54 PLN

  KONTAKT:
  strona internetowa: www.mcdk.info.pl/projekty/aktywnosc-zawodowa-kluczem-do-sukcesu
  e-mail: aktywnosc.zawodowa@mcdk.info.pl
  tel. 506-281-117

  Nie posiadasz uprawnień, aby odpowiedzieć.